fredag 24 februari 2017

Den utstötte brodern


För de flesta var andra världskriget en traumatisk upplevelse och inte särskilt belönande. Bakom stolta veteraner gömmer sig ofta tragedier och brustna ambitioner. Populärhistorien har endast plats för hjältarna, deras berättelser och bekräftelser om andra hjältar, levande eller fallna, medan andra tillåts tyna bort i glömska, ibland även förlöjligande. Historien är varken demokratisk eller rättvis.

När Stephen E Ambrose skrev sin bästsäljare, Band of Brothers (1993), om soldater i 506th Parachute Infantry Regiment, 101st Airborne Division, koncentrerade han sig på dem tillhörande E Company (Easy), 2nd Batallion. Orsaken var att detta kompani var det bästa i regementet och att deras chef, kapten Richard Winthers, sedermera major och chef för andra bataljonen, den främste av förbandschefer i hela divisionen.


Ambrose berättelse, som 2001 blev en bejublad miniserie producerad av HBO, genom Steven Spielberg och Tom Hanks, baseras helt på dessa soldaters versioner av deras verklighet under kriget. Band of Brothers var ingalunda okontroversiell, den väckte ont blod bland flera veteraner, även historiker. Många kom att kräva upprättelse och bland dem fanns det en son, som utan större framgång förde sin bortglömde fars talan – kapten Herbert M Sobel.

Spelad nästan porträttlikt av skådespelaren David Schwimmer, framträder i bild en gapig och instabil kadaverdisciplinär och paragrafryttare. Under regementets upprättande i Camp Toccoa, Georgia, plågar han sitt kompani med oändliga marscher och pedantiskt reglemente. Sobel är snarstucken, långsynt och illojal. Detta kommer sig sedan på skam under förbandsövningar i England, då han visar sig värdelös i strid, vilket leder till myteri bland underofficerarna. Sobel avpolleteras till en hoppskola lagom till Normandie. Mot slutet återkommer han och förödmjukas av sin tidgare underlydnad, major Winthers.

506th PIR inför Normandie

Verklighetens Herbert M Sobel föddes i Chicago 1912 som son till en judisk familj. Istället för college gick han på Culver Military Academy, Indiana och tog examen i ekonomi 1934 vid University of Illinois. Därefter arbetade han som säljare i konfektion fram till kriget. Sobel anmälde sig tidigt till officersutbildning i armén och antogs till fallskärmstrupperna som en av de första fänrikarna. Han anslöts 1942 som löjtnant till överste Robert F Sinks 506th PIR vid Camp Toccoa. Där tog han emot Easy Company som deras kompanichef.

Överste Sink var de amerikanska fallskärmstruppernas mest legandariska förbandschef någonsin, en en kompetent och tuff man som vägrade befordran under hela kriget för att inte skiljas fån sitt älskade regemente och från ”hans grabbar”. Sink hade höga tankar om kapten Sobel, hans tillskrev den mycket ambitiöse officeren hela äran för att Easy Company blev regementets elitstyrka, betalningen för hans stenhårda träningsregim. Liksom hela hans officerskår var överste Sink medveten om Sobels stora svaghet, något denne hade dragits med sedan college.

Överste Sink
Oförmågan att läsa kartor, att inte kunna översätta kartors symboler till tredimensionella verkligheter är ett medfött men, som drabbar vissa människor i olika grad. Män har som regel enklare för detta än kvinnor, men för Sobel var det ett oöverstigligt handikapp i hans roll som förbandschef. Det inverkade direkt menligt på hans färmåga att förstå infanteritaktik, att förflytta sig från A till B och gruppera på rätt ställe, anfalla rätt mål, dessutom i strid. Det kan knappast ha kommit som en överraskning för Sobel att han skulle förlora sin befattning när Operation Overlord stod dörren. Easy togs över av löjtnant Thomas Meehan från Baker Company*.

I TV-serien förflyttades Sobel istället till Chilton Foliat Jump. I verkligheten skedde det senare. Kapten Sobel hoppade över Normandie natten till den 6 juni 1944, sida vid sida med överste Sink som en av regementschefens närmaste stabsofficerare. Han deltog i strider för att upprätta stabsplats. Sobel kunde lägga kraft bakom sin hårda disciplin, han var varken feg eller inkompetent när det gällde. Det var först efter 506th PIR gjort sin plikt som han tog befälet över hoppskolan i Wiltshire, England, faktiskt ett hedersuppdrag i hans position, en eloge till hans kompetens som utbildare.

Carentan

Kort därefter återkallade Sink honom till 506th inför Operation Market Garden, nu i befattningen S4, logistikadjutant, en av de mest rörliga stabstjänsterna. Det var under striderna kring Eindhoven i Holland som Sobel erhöll sin Bronze Star för tapperhet. Han följde regementet till Bastogne, där hans position blev en av de absolut viktigaste, ansvarig för materiell, förnödenheter och ammunition under nästan omöjliga förhållanden.

Vid krigets slut var han en väldekorerad officer med mycket goda vitsord och trädde in i rollen som reservofficer. Han fortlevde som revisor i Chicago, gifte sig, konverterade till kristendom och fick tre söner. Armén återkallade honom i tjänst inför Koreakriget 1950 och han utförde både utbildnings- och stabstjänster. Sobels militära karriär skulle avslutas som överstelöjtnant i National Guard.


I övrigt önskade livet honom illa. Han brottades med psykiska problem, delvis ett resultat av kriget. Han började missbruka alkohol och äktenskapet kraschade. Relationen till sönerna bröts och han blev en tragisk och ensam man. 1970 försökte han ta sitt liv med en småkalibrig pistol. Det misslyckades och skottskadan gjorde honom istället blind för livet.

Herbert Sobel genomförde 1987 ett lyckat självmord i Waukegan, Illinois, den här gången med en redig Colt 45 genom munnen. Han blev 75 år.* Thomas Meehan stupade efter endast några timmar in på Operation Overlord och Easy övertogs av löjtnant Richard Winthers. Meehan spelades i Band of Brothers av skådespelaren Jason O’Mara.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar