onsdag 15 oktober 2014

Sir, it's Patton speaking ...

Patton ber till den allsmäktige.


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar