tisdag 1 juli 2014

Warp Speed


I världens alla örlogsflottor skiljer man på fartyg och båtar. Detta avspeglas också i officerarnas gradbeteckningar. Den högsta graden för fartygschef i de flesta länder är kommendör, eller motsvarande grad, d.v.s. steget innan amiralsperson. För båtchefer är högsta grad kapten. I den amerikanska flottan är gradsystemet radikalt annorlunda. Där har man av tradition placerat graden Captain – kapten – som högste fartygschef, d.v.s. motsvarande kommendör. Högsta båtchefsgrad är i amerikanska flottan Lieutnant – d.v.s. direkt översatt: löjtnant. Således är motsvarigheten till löjtnant i andra flottor detsamma som Second Lieutnant i den amerikanska flottan, där en fänrik alltid har varit en Ensign. I den amerikanska flottan är Captain chefer för stora stridsfartyg, som hangarfartyg, robotkryssare och atomubåtar.


Därför är Frank Ramsey, spelad av Gene Hackman, Captain och Commanding Officer ombord på USS Alabama, en atomubåt i amerikanska flottan från filmen Crimson Tide – Rött hav. Som den kompetente, men maktfullkomlige och arrogante S.O.B. Frank Ramsey är, gillar han att tulla på reglementet för att exponera sitt privilegium och sin position för undersåtarna. Han har därför sin lilla hund, en Jack Russel – the smartest dog in the world – vid namn Bear, med sig ombord, en fullkomlig omöjlighet i verkliga livet. Ingen chef för en atomubåt, det enskilt kraftfullaste vapnet den amerikanska krigsmakten förfogar över, skulle ens komma på idén att ta med sig ett husdjur ombord. Men kapten Ramsey är helt loss, han anländer dessutom till sitt fartygs avgång i hällande regn, hållande i ett paraply. Det amerikanska uniformsreglementet är solklart på denna punkt. Ingen i något vapenslag får kombinera någon som helst uniform med ett paraply. Vid regn bär man reglementsenliga regnkläder, skärmmössor bekläds i plast enligt samma reglemente, men paraply får under inga som helst omständigheter bäras till uniform.

Hyman Rickover

Ombord bär Gene Hackman en urtvättad, röd skärmmössa, med fartgets namn och kejsarkrans på skärmen, som hans rang representerar, en eloge till filmens regissör. Den tyvärr bortgångne Tony Scott* gjorde med Crimson Tide en av de främsta krigs- och ubåtsfilmerna någonsin. En tät och rafflande berättelse om kampen mellan viljor under en internationell politisk kris mellan Hackmans Captain Ramsey och Denzel Washingtons Lieutnant Commander – örlogskapten – Ron Hunter. Eftersom det rörde sig om myteri ombord, fick man ingen hjälp alls av amerikanska flottan under produktionen. Allting man ser är skapat av privata konsulter. Hangarfartyget som spelar en roll i början och slutet av filmen är verklighetens Foch, den franska flottans andra hangarfartyg. De många referenserna till andra ubåtsfilmer i manuset, samt till popkultur i största allmänhet, såsom talet om Warp Speed, var inkluderat av Quentin Tarantino.


Jack Russel
Under en monolog i USS Alabamas officersmäss, elaborerar kapten Ramsey sin långa erfarenhet genom följande passus: - when I got the keys to my first ship from Rickover. Meningen har ingen betydelse för de flesta tittare, men för verklighetens officerare ombord på amerikanska flottans atomubåtar är det detsamma som att få nycklarna från Gud. Amiral Hyman George Rickover (1900-1986) var skaparen av den amerikanska atomubåtsflottan – ja, han är en fadersgestalt inom praktiskt taget all form av nukleär reaktordrift. Som mariningenjör i ubåtsflottan under andra världskriget, kopplades han tidigt ihop med Manhattan Project och den sidogren som börjat arbeta med kraftöverföring, snarare än med explosioner. Rickover gjorde det från grunden, han inledde 1947 konstruktionen av den första reaktordrivna fartygsmaskinen, vars resultat 1956 blev USS Nautilus, den första atomubåten. Han byggde också världens första kommersiella kärnkraftverk i Shippingport, Ohio 1957. Amiral Rickover tjänstgjorde i amerikanska flottan under 63 år, egenhändigt ritade, designade, konstruerade och sjösatte han samtliga atomdrivna fartyg i US Navy. Han utbildade också all maskinpersonal.

Lyndon "Bond" Johnson

Hyman G. Rickover skapade förutsättningarna för USA: s viktigaste övertag över Sovjetunionen under det kalla kriget, den dolda första- och andraslagskapacitet de amerikanska atomubåtarna innebar. Inget skrämde Kreml mer än detta vapen och p.g.a. den avancerade tekniken klarade egentligen aldrig ryssarna att någonsin mäta sig med amerikanerna i den aspekten. Den fria och demokratiska västvärlden står därmed i skuld till Rickover. 1980 erhöll han Presidential Medal of Freedom av president Jimmy Carter, f.ö. en av Rickovers många protegéer under sin långa karriär.

Tony Scott

Faktiskt, i modern tid har den amerikanska flottan danat majoriteten av de amerikanska presidenterna sedan armémajoren Harry S. Truman och generalen Dwight D. Eisenhower.  Lieutnant John F. Kennedy var chef för en torpedbåtsskvadron i Stilla havet och sårades i strid. Lieutnant Commander Lyndon B. Johnson fick i uppdrag direkt av president Roosevelt – som den kongressman från Texas han var – att utföra diverse undersökningar åt Vita huset under hela kriget, samtliga hemliga, en del direkt livsfarliga. Lieutnant Commander Richard M. Nixon sysslade med luftburen logistik. Lieutnant Commander Gerald Ford var artilleriofficer ombord på hangarfartyg och såg därför mycket action.


Så kom Lieutnant Jimmy Carter, den ende stamanställde officeren från US Naval Academy** som blev president. Han tog en vetenskaplig examen på akademin och blev senare inriktad på kärnfysik. Under andra världskriget var han ubåtsofficer och därefter arbetade han för Rickover. Carter var anställd av flottan 1943-1953. (Ronald Reagan var kapten i flygvapnet och sysslade med propagandafilm och försäljning av krigsobligationer). Second Lieutnant George H. W. Bush flög TBM Avenger torpedplan från hangarfartyg. Han blev nerskjuten över Filippinerna 1944 och fiskades upp av en ubåt. I flera dygn hade han då hållit fast vid sin sårade navigatör, som tyvärr avled.
* Anthony Tony Scott begick självmord den 19 augusti 2012 genom att hoppa från Vincent Thomas Bridge i San Pedro, Kalifornien. Han var utan tvekan en av de allra bästa regissörerna av actionfilm. Min egen favorit är Man On Fire (2004), också den med Denzel Washington i huvudrollen, en man som delade mycket av Scotts konstnärliga motivation och en definitiv favorit bland skådespelare. Tillsammans med sin briljante äldre bror, Ridley Scott, utgjorde dessa båda britter en motsatt politiskt, ideologisk kraft i Hollywood, vilket Crimson Tide är ett tecken på.

** US Naval Academy, Annapolis, Maryland, har producerat hela sju nobelpristagare, en bedrift bland militära utbildningsinstitutioner man är helt ensam om.


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar