onsdag 23 april 2014

Sky Soldiers


Inom ramen för NATO-samarbetet har den amerikanska regeringen beslutat att sända fyra kompanier luftburet infanteri ur US Army till Polen och de tre baltiska staterna, Estland, Lettland och Litauen. Detta som ett svar på Rysslands aggressioner mot Ukraina. Syftet med operationen är att under resterande året 2014, genom förbandsrotation, samträna med respektive nationers militära styrkor och inhämta information om de aktuella förhållandena på marken. Uppgiften har fallit på 173rd Airborne Brigade Combat Team, stationerad vid Caserma Ederle, Vicenza, Italien. Brigaden utgör US Army Europe Quick Response Force och står under ledning av överste Michael L. Foster. De kallas Sky Soldiers.

173rd Airborne Brigade består av sex bataljoner om totalt 3 300 man:
173rd Brigade Special Troops Btn. (stab och underrättelse)
1st Btn. 503rd Airborne Infantry Regiment
2st Btn. 503rd Airborne Infantry Regiment
1st Squadron 91st Cavalry Regiment (spaning)
4th Btn. 319th Airborne Field Artillery Regiment
173rd Brigade Support Btn.

Överste Foster

Brigaden, som betraktas som en elitenhet, har en lång och danande historia, som dessutom ger en bild av hur amerikanska arméförband växer fram. Den sattes upp första gången 1915 som 173rd Infantry Brigade, ur 87th Infantry Division, och skeppades till Frankrike 1918, men såg aldrig action under kriget. 1919 lades brigaden på hyllan, men återtogs redan 1921 som divisionsstab och stabskompani inom arméreserven, 87th Division.

Andra världskriget innebar en återgång i brigadformat, men under namnet 87th Reconnaissance Troop, med början i december 1942. Enheten såg först strid 1944 i Europa, under operationerna kring Ardennerna och floden Rhen. Brigaden hade även en andra upprinnelse från andra världskriget, nämligen 503rd Parachute Infantry Regiment. Detta regemente såg action i Stilla havet, främst under befrielsen av Filippinerna. Dess avancerade kombination av amfibie och fallskärm gav det smeknamnet The Rock. Efter kriget blev det reservförband 1947 fram till 1951, då det hamnade på hyllan igen.

Vietnam

173rd Airborne Brigade är för alltid förknippad med Vietnamkriget, där det utgjorde en av de flitigast använda och mest robusta arméenheterna. Som ett resultat av amerikanska arméns omorganisation åren 1961 och 1963, kallad ROAD, Reorganization Objective Army Division, skrotades regementen som huvudsakliga byggstenar i armédivisionen, till förmån för brigaden. Varje division skulle bestå av tre brigader. Organisationen möjliggjorde även för brigader att operera självständigt. 173rd Airborne Brigade blev den första självständiga brigaden och den enda permanenta av sitt slag i armén. Dess uppdrag blev redan nu att agera Quick Response Force. Brigaden sattes åter upp den 26 mars 1963 på Okinawa och hämtade sina frontbataljoner från det gamla 503rd Parachute Infantry Regiment.

Förbandsnamnet Sky Soldiers kom från kinesiskans Tien Bien och förärades av de taiwanesiska fallskärmsoldater som agerade B-styrka under brigadens intensiva djungelträning i på Taiwan. I maj 1965 flögs 173rd Airborne Brigade till Vietnam som det första större amerikanska arméförbandet. Brigadens sammansättning skulle överensstämma med den som gäller till denna dag. Under en kortare period ingick även enheter från Australien och Nya Zeeland i strukturen.  173rd Airborne deltog i de flesta förekommande större operationer under Vietnamkriget. Viktigaste att notera var Operation Hump i november 1965, Bien Hoa; Operation Crimp, januari 1966, Binh Duong provinsen; Operation Junction City, februari-maj 1967, Tay Ninh provinsen, som var den största luftlandsättningsoperationen efter andra världskrigets Operation Market-Garden. Brigaden spelade dessutom en huvudroll i det stora slaget om Dak To, 3-22 november 1967.

Afghanistan

173rd Airborne Brigade lämnade Vietnam 1971 som en av de mest stridserfarna enheterna. Man hade förlorat totalt 1 533 man i stupade och kring 6 000 sårade. Brigaden hade förärats 13 Medals of Honor, 32 Distinguished Service Crosses och 1 736 Silver Stars. Efter Vietnamkriget avskaffades värnplikten och den amerikanska krigsmakten baserades på frivillighet, vilket innebar en kraftig bantning av reguljära enheter. 173rd Airborne Brigade blev 1974 upptagen i 101st Airborne Division som deras tredje brigad.

I slutet av 1990-talet lutade sig amerikanska armén åter mot en brigadbaserad organisation, där divisionerna enklare kunde brytas upp vid behov. Åter igen uppkom behovet av fristående brigader och 173rd Airborne Brigade var som vanligt först ut 1998. Sedan år 2000 har denna brigad haft sin stationeringsort i Europa, i det italienska Vicenza. Brigaden har givetvis deltagit i operationer i Irak och Afghanistan, inte som samlad enhet, men däremot bataljonsvis.Det kan tyckas lite med enbart 4 kompanier till Östeuropa, en per nation. Man måste dock betänka att dessa enheter är känselspröt åt ett krigsförband som kan skickas och sättas in med kort varsel. Den samlade militära kapaciteten och eldkraften i en modern, professionell fallskärmsbrigad om 3 300 man är enorm. Idag kan en nation intas och kontrolleras av en sådan styrka ensam, om de har träningen och motivationen – och det har 173rd Airborne Brigade Combat Team, Sky Soldiers.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar