torsdag 29 november 2012

Det falska martyrskapet


Bilden föreställer Roni De Joseph, såsom han presenterats i amerikansk media under två decennier och in på 2000-talet. En ångerfull och gråtande Vietnamveteran som kollapsat vid det långa Vietnammonumentet i Washington DC. De Joseph är komplett med långt hår, skägg och sin slitna gamla mundering från kriget. Dekalen på toppen av hans uniformsärm visar att han tillhört den tredje marinkårsdivisionen.


Detta är den klassiska bilden av den amerikanske Vietnamveteranen, såsom den är beskriven i press, litteratur och inte minst i film. En utslagen, drogmissbrukande lodis, ibland rullstolsbunden, utan förankring i samhället, ständigt sökande, evigt sörjande sina stupade kamrater.

Problemet för Roni De Joseph och för den generella bilden av Vietnamveteranen är att Roni De Joseph aldrig deltog i kriget. Han satte aldrig sin fot i Marinkåren. Roni De Joseph är en bedragare, om än en tragisk bedragare. Han tillhör den grupp som man i USA blivit allt mer uppmärksam på, nämligen de falska martyrerna.

Uppenbarligen blev antikrigsrörelsen för mycket för honom. Frustrationen blev så stor att han började identifiera sig med de veteraner som kom hem med inte bara sårade kroppar, utan även brustna själar. Någonstans på vägen började Roni De Joseph ikläda sig den klassiska rollen mer eller mindre på heltid, ständigt predikande USA: s skuld, USA: s splittring och ångest efter ett förlorat krig.

Roni De Joseph bidrog aktivt till att stärka den liberala medias och populärkulturens bild av Vietnamkriget. Denna bild skuggar verkligheten, en verklighet som i sig antagligen gör De Josephs vånda än mer påtaglig, nämligen den verklighet som visar att Vietnamveteranerna tillhör de mest framgångsrika i sin generation.

De siffror som Vietnamveteranernas organisationer tagit fram visar tydligt hur majoriteten, över 80 %, av deras medlemmar lyckats bättre än de generationsfränder som inte deltog i kriget. De har startat fler och mer framgångsrika företag, deras arbetsgivare har belönat dem mer. Den vanligaste uppfattningen om veteranerna hos den amerikanska allmänheten är positiv.

Vid förfrågan säger 73 % av Vietnamveteranerna att om de fick återleva sina liv, skulle de absolut ställa upp för Uncle Sam i Vietnam en gång till. Man skall då lägga märke till att den absoluta majoriteten av amerikaner som deltog i Vietnamkriget var frivilliga – inte värnpliktiga. En vanlig missuppfattning annars.

Den amerikanska vänstern har lyckats framställa Vietnamkriget som en motsats till andra världskriget, alltså ett orättfärdigt krig. Detta har lyckats enbart genom att premiera sådana som Roni De Joseph framför de miljoner av amerikanska män som faktiskt deltog under det dryga decennium som kriget pågick i sin mest aktiva fas.

Lögn och bedrägeri framför sanning och fakta    

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar